Licenciranje u fitnesu

Dragi članovi ALFITA, s obzirom na ime naše asocijacije, dužnost nam je da vas podsetimo na zakonsku obavezu koju moramo svi ispuniti. Kao što vam je već poznato, novi zakon o sportu doneo je novine kada je u pitanju posao trenera u fitnesu u Srbiji, a benefiti licenciranja stručnjaka iz oblasti rekeracije i fitnesa za značaj i unapređenje naše struke su višestruki: 1. Promocija edukovanih i stručnih trenera; 2. Zaštita profesionalnih i socijalnih prava i interesa trenera; 3. Mogućnost permanentnog usavršavanja; 4.

Read more