Licenciranje u fitnesu

Dragi članovi ALFITA, s obzirom na ime naše asocijacije, dužnost nam je da vas podsetimo na zakonsku obavezu koju moramo svi ispuniti. Kao što vam je već poznato, novi zakon o sportu doneo je novine kada je u pitanju posao trenera u fitnesu u Srbiji, a benefiti licenciranja stručnjaka iz oblasti rekeracije i fitnesa za značaj i unapređenje naše struke su višestruki:
1. Promocija edukovanih i stručnih trenera;
2. Zaštita profesionalnih i socijalnih prava i interesa trenera;
3. Mogućnost permanentnog usavršavanja;
4. Podizanje kvaliteta i etike u fitnesu na viši nivo;
5. Veća svest populacije o stručnjacima koji su prisutni na fitnes tržištu;
6. Umreženost licenciranih trenera, klubova i ostalih fitnes organizacija;
Celokupno uputstvo za dobijanje licence stručnjaka u rekreaciji i fitnesu možete pronaći na sledećem linku: http://www.srfs.org.rs/licenciranje

Facebook Comments
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *