Kurs za instruktore grupnih fitnes programa u Crnoj Gori – jul 2013

PO PRVI PUT U CRNOJ GORI KURS ZA INSTRUKTORE GRUPNIH FITNES PROGRAMA!
Podgorica 8.-14. jul 2013.

Crna Gora će po prvi put biti domaćin Ninas fitnes timu na čelu sa prof. mr Ninom Stojadinović, a polaznici Ninas kursa biće u mogućnosti da u periodu od 7 dana u prostorijama kluba HAYDANA’S LADY FITNESS u Podgorici, odslušaju osnovni kurs u trajanju od 60 časova iz predmeta: Teorija grupnih fitnes programa, modelovanje grupnog fitnes časa, kondiciona priprema, tehnika, metodika i pedagoška praksa za programe pilates basic matwork i hi/lo aerobik.

Svi zainteresovani polaznici mogu se informisati ili prijaviti za kurs putem telefona +382 67 66 33 44 i mejl adrese: hayds@t-com.me.

Facebook Comments
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *